Geacht Lid,

 

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van de v.z.w. Tank Museum die plaats heeft op     zaterdag 18 mei 2019 te 10.00 uur

In het Koninklijk Legermuseum – Jubelpark 3 te 1000 Brussel.

 

Na deze vergadering wordt U hartelijk uitgenodigd op onze vriendschapsdrink in de cafetaria van de Luchtvaarthal. Daar is eveneens een keuze van broodjes te verkrijgen evenals kleine restauratie tegen betaling.

 

DAGORDE

 1. Eerbetoon aan de leden van de v.z.w. overleden in 2018

            Goedkeuring van het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 28 april

            2018 (in bijlage)

 1. Verslag van de activiteiten in 2018 en de vooruitzichten voor 2019.
 2. Goedkeuring van de rekeningen van het jaar 2018
  • verslag van de schatbewaarder
  • verslag van de rekenplichtige controleur.
  • goedkeuring van de rekeningen van 2018 en kwijting aan de Raad van Bestuur.
 3. Goedkeuring van het budget 2019.
 4. Aanduiding van een rekenplichtige controleur.
 5. Goedkeuring van de nieuwe effectieve leden (onder voorbehoud).
 6. Bijdrage 2020.
 7. Verkiezing van drie beheerders

            Drie functies van beheerder zijn opengesteld (deze van de heren BRUNIN,

            PAULUSSEN en VAN DER WIJDEN die herverkiesbaar zijn)

Conform aan de statuten van de vzw (art 43) moeten de kandidaten voor een mandaat van beheerder hun kandidatuur indienen per aangetekend schrijven bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Deze kandidaturen moeten ingediend worden ten laatste op vrijdag 10 mei 2019.  

 1. Verscheidene: de speciale punten die de leden wensen aan te halen moeten ons toekomen voor 14 mei 2019.

 

Y. BRUNIN
Voorzitter