Het museum te Saumur is een van de grootste in Europa.

   Le musée de Saumur est un des plus importants en Europe.

   The museum in Saumur is one of the largest in Europe.